1/3

OUR PROJECTS

We help you realize your dream home.

We have a strong focus on good customer processes and use the sketch phase to find the best solution in dialogue with you.

 

We have extensive experience with the implementation and detailing of good design in dialogue with the municipality, design group and contractor.

 

OUR FOCUS

COMPETITIONS

Architect competitions are about problem solving in a broad sense.

Several elements are gathered into a comprehensive solution within a good architectural framework.

 

The good solution involves:

 • Fulfilment of users' functional requirements

 • Good area economy and resource use

 • Good land use

 • Understanding of context

 • Reasonable use of materials and construction techniques

 • Universal Design

 • Compliance with environmental and energy requirements

DNA-Paris.jpg
 
 
Ikon - Arkitektur

DESIGN AND PROCESS

Through our knowledge, experience and responsibility, you are insured for any design errors and can feel confident that your project is in good hands.

PROSESS STEG FOR STEG

1. SKISSEPROSJEKT


Skissefasen utreder de overordnede prinsipielle valgmulighetene for å løse et oppdrag. Her skapes et eller flere bilder av et mulig sluttresultat og Oppdragsgiver innbys til å velge en hovedretning. I skisseprosjektfasen utarbeides et fysisk og funksjonelt konsept for gjennomføring av oppdraget.
2. FORPROSJEKT


Forprosjektfasen etterprøver hovedvalget. Konsekvensene utredes på en rekke områder der det må vurderes alternativer og tas beslutninger angående:

 • Planløsninger
 • Konstruksjoner
 • Tekniske strukturer
 • Hovedvalg for materialer
 • Fasader
3. RAMMETILLATELSE


Vi utarbeider dokumentasjon til bruk ved søknad om rammetillatelse iht. SAK10.
4. DETALJPROSJEKT​


Detaljprosjektfasen utdyper prosjektmaterialet med arbeidstegninger, skjemaer, beskrivelser og beregninger slik at det gir et egnet grunnlag for innkjøp og produksjon i utførelsesfasen. I detaljprosjektfasen skal det utvikles et entydig og tverrfaglig avklart grunnlag for utførelse av det prosjekterte tiltaket.
5. OPPFØLGING I BYGGETID​


Arkitekten har oppgaven med å påse at utførelsen blir som prosjektert, bidra til å løse prosjekteringsmessige spørsmål som dukker opp, foreta nødvendig omprosjektering og evt. endringer i søknader, samt forberede utarbeiding av sluttdokumentasjon
6. AS-BUILT


Arkitekten skal som Ansvarlig prosjekterende utarbeide samsvarserklæring, som til ansvarlig søker, om at det prosjekterte materialet er i overensstemmelse med tidligere godkjenninger, lover og forskrifter. Arkitekt skal bidra til dokumenter for FDV (forvaltning, drift og vedlike- hold) iht. med oppdaterte sluttdokumenter for FDV og arkivering og sikring av prosjektets dokumenter.